Dalış Başvuru Şartları
Dalış Başvuru Şartları

BATI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA DALIŞ MERKEZİ

1 YILDIZ DALICI / PADİ

Eğitimine katılmak isteyenlerin;

Mail adresi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 fotoğrafı (katılımcıların kendi sağlık durumlarını öğrenmeleri adına aile hekimlerinden alacakları 'dalışyapabilir' raporları) merkezimize vermeleri gerekmektedir.

PADİ /BİR YILDIZ DALICI EĞİTİMİNE KATILIM ŞARTLARI
 

1) 14 Yaşını doldurmuşolmak (18 yaşından küçükler için velisinin izin onay belgesi vermek zorundadır)
2) Yüzme bilmek
3)Talimatta belirtilen sa
ğlık şartlarına uygun olmak. (Bakınız TSSF Donanımlı DalışTalimatnamesi; MADDE 18- (1) Donanımlı dalışsağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. Bir, iki ve üç yıldız dalışeğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalışsağğı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı DalışSağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalışmerkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.)

 

BİR YILDIZ TEORİK KONULARI
 

İDARİDERS Genel Bilgiler, Kimler Dalıcı olabilir ve Eğitim dizgelerine girişkonularını içerir. Slayt ve Video gösterimli Canlı anlatım.
 

TEMEL DONANIM: Maske, Palet ve Şnorkel kullanımı amaçları, yapıları, çeşitleri, şekilleri, uygulamalar ve pratik bilgiler, Havuz ve deniz uygulamaları.
 

TEMEL DALIŞİŞARETLERİ: Su altında haberleşme teknikleri, zorunlu dalışişaretleri, Özel dalışişaretleri amaçları ve uygulamalarının Slayt Gösterisi, video destekli anlatımı.
 

BASINÇ VE HACİM İLİŞKİLERİ: Basınç ve hacim hakkında genel bilgiler, Basınç, hacim uygulamaları problemler, çözümleri video ve slayt gösterisi eşliğinde anlatımı.
 

BAĞIMSIZ ALETLİDALIŞDONANIMI: DalışTüpleri ve Regülatörlerle ilgili, çalışma prensipleri, çeşitleri, yapılışbiçimleri kullanım şekilleri, özel ekipmanlar, ekipmanın kurulumu, dikkat edilecekler konularında video ve slayt gösterisi eşliğinde uygulamalı anlatım.
 

FİZİK FİZYOLOJİ: Su altında ISI, IŞIK, SES başlıkları altında Fizik konuları ve Temel yaşam destek sistemi, Dolaşım sistemi, Solunum sistemi, Nitrojen narkozu, Dekompresyon (vurgun) Hastalığı, Tükenme, Boğulma, Hipoksi, Hipotermi konularını içeren fizyolojik konularla ilgili özel ayrıntılı bilgileri slayt ve video gösterimleriyle anlatılması.
 

YÜZERLİK EKİPMANLARI: Yüzerlik dengeleyici yeleği BC (Buoyancy Compensator) Tanıtımı, Teknik özellikleri, kullanım amacı, çeşitlerinin uygulamalı, slayt gösterimi ve videolar eşliğinde anlatımı.
 

DALIŞELBİSELERİVE YARDIMCI MALZEMELER: Su altında ISI yalıtımımızı sağlayan elbiselerin çeşitleri, özellikleri, kullanım şekillerinin, uygulamalı slayt gösterimi ve videolar eşliğinde anlatımı.
 

MALZEMELERİN BAKIMI VE SAKLANMASI: Tüm dalışmalzemelerimizin bakımını nasıl yapılacağını, nasıl çok daha uzun ömürlü olabileceğinin, uzun süre kullanılmadığında nasıl saklanır konularının slayt ve video gösterimi eşliğinde anlatımı.
 

KENDİNİVE BAŞKASINI KURTARMA: Su altında tehlikeli bir durumda kalındığında nasıl müdahale edileceğini, uygulamalarını senaryolar üzerinde slayt ve videolar eşliğinde anlatımı.
 

GÜVENLİDALIŞKURALLARI: Su altında keyifli dalışiçin uyulması gereken kurallar dikkat edilecekler ve altın kurallar slayt ve video gösterimleriyle anlatılması.
 

DALIŞBÖLGESİSEÇİMİVE KORUMA: Konuyu içeren sohbet eşliğinde tecrübelerinde paylaşıldığı video ve slayt gösterisi eşliğinde anlatılması.
 

EK 1 DEKOMPRESYON TABLOLARI: Su altında Ne derinlikte ne kadar kalabileceğinizi hesaplayan ve her dalışöncesi bu bilgiler ışığında dalışplanının nasıl yapılacağının öğretileceği uygulamalı ve slayt gösterisi eşliğinde anlatımı.

 

PADİ /CMAS BİR YILDIZ DALICI EĞİTİMİSONUNDA NASIL BAŞARILI OLABİLİRİM
 

1) Teorik konulardan olacak sınavı %70 doğru cevaplamak
2) Açık deniz dalı
şlarındaki pratik beceri eğitimindebaşarılı olmak

 

PADİ/CMAS BİR YILDIZ DALICI EĞİTİMİSONUNDA VERİLECEK BELGELER
 

1) Uluslararası geçerliliği olan 18 metreye kadar dünyanın her yerinde dalışyapabileceğiniz uluslararası geçerliliği olan PADİ veya TSSF-CMAS Bröve sahibi olacaksınız.
2) PAD
İ dijital dalış Brövesi
3) Dalıcı Kitabı
4 Dalı
şKayıt Defteri

 

PADİ /CMAS BİR YILDIZ DALICI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
 

Federasyona bağlı bir dalışkuruluşundan eğitim ve belge almışolmalıdır. Dalışdonanımlarını söküp takabilen, tüm dalışbecerilerini kolaylıkla uygulayabilir.
2) Yanında 3 yıldız dalıcı ya da dalı
şeğitmeni eşliğinde en çok 18 metreye kadar dalışyapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.

 

 

2 YILDIZ DALICI EĞİTİMİ

 

TSSF – CMAS İKİYILDIZ DALICI EĞİTİMİNE KATILIM ŞARTLARI


1) 15 Yaşını doldurmuşolmak (18 yaşından küçükler için velisinin izin onay belgesi vermek zorundadır)


2) 1 Yıldız Dalıcı brövesine sahip olmak ve 1 Yıldız Dalıcı Eğitimi dalışları hariç onaylı 20 dalışyapmışolmak


3) Yüzme bilmek


4)Talimatta belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak. (Bakınız TSSF Donanımlı DalışTalimatnamesi; MADDE 18- (1) Donanımlı dalışsağlıklı olmayı gerektiren bir sportif faaliyettir. İki ve üç yıldız dalışeğitimine katılanlar ile uzmanlık eğitimine katılan dalıcılar dalışsağğı, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Donanımlı DalışSağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. 18 yaşından küçük olanların belgesi velisi tarafından da imzalanır. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler dalışmerkezi tarafından ilgili dal uzmanı hekim veya Sualtı ve Hiperbarik Tıp Uzmanına yollanarak dalışına sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.)

 

TSSF – CMAS İKİYILDIZ DALICI EĞİTİMİSONUNDA NASIL BAŞARILI OLABİLİRİM:
1) Teorik konulardan olacak sınavı %70 do
ğru cevaplamak
2) Açık deniz dalı
şlarındaki pratik sınavlarda başarılı olmak

 

TSSF – CMAS İKİYILDIZ DALICI EĞİTİMİSONUNDA VERİLECEK BELGELER


1) Uluslararası geçerliliği olan 30 metreye kadar dünyanın her yerinde dalışyapabileceğiniz uluslararası geçerliliği olan TSSF-CMAS Bröve sahibi olacaksınız.
2) TSSF – CMAS Duvar Diploması
3) TSSF – CMAS
İki Yıldız Dalıcı Kitabı
4) TSSF – CMAS Dalı
şKayıt Defteri

 

TSSF – CMAS İKİYILDIZ DALICI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
 

1) Federasyona bağlı bir dalışkuruluşundan eğitim ve belge almışolmalıdır. Dalışdonanımlarını söküp takabilen, tüm dalışbecerilerini kolaylıkla uygulayabilir.
 

2) Yanında 2 yıldız dalıcı eşliğinde en çok 30 metreye kadar dalışyapabilen dalıcıdır. Derin dalışuzmanlığı alarak 40 metreye dalışyapabilir. Gece dalışı yapabilir.